• 0(33) 40 40 60

 • suport@ukv.al

 • 08:00 - 20:00

 • E hene - E shtune

Publikime

Publikime te ndryshme periodike,fletpalosje etj.

Shkarkoje

Kanalizimet

Për here te pare ne Vlore, ne fund te vitit 2015, nisi një pune e cila nuk ishte bere prej vitesh, ne drejtim te pastrimit te kanalizimeve te qytetit. Pas me shume se 40 vjetësh, Bashkia e Vlorës, filloi pastrimin e disa kanalizimeve. Përmendim këtu punën e bere ne rrjetin e kanalizimeve ne lagjen “10 korriku”, ne zonën e mbi Spitalin e Vlorës, ndërhyrjet për pastrimin e Liqenit te Vlorës, pastrimi i kanalit ne lagjen “11 janari”, pastrimi i rrjetit te kanalizimeve ne zonën e Vilave, etj. Kjo pune e nisur do te vazhdoje, ndërsa jep garanci ne mos përmbytjen e qytetit. Efektet kane qene te ndjeshme dhe te prekshme.

 • Mirembajtja e sistemeve te furnizimit me uje te pijshem.
 • Sherbimi i grumbullimit,largimit, dhe trajtimit te ujrave te ndotura
 • Mirembajtja e sistemeve te ujrave te ndotura, si dhe impjanteve te pastrimit te tyre.
 • Mbledhja e tarifes nga konsumatoret per keto sherbime,

Rrjeti i kanalizimeve përbëhet nga tubacione me diametër nga 200mm deri në 2000mm. Materiali i tubacioneve është beton, beton armë dhe PE i brinjëzuar.Në përbërjen e tij rrjeti i kanalizimeve ka edhe puset e kontrollit si element bazë për kontrollin dhe mirëmbajtjen e tij.

image

Problematikat në rrjetin e kanalizimeve.


 • Ndërtimi i shtesave anësore të pallateve mbi rrjetin e kanalizimit ekzistues.
 • Ndërhyrjet arbitrare në rrjet të subjekteve private.
 • Keqtrajtimi nga ana e banorëve të qytetit.
 • Mosrespektimi i kushteve teknike të zbatimit.

Kanalizimet

Sherbimi i grumbullimit,largimit, dhe trajtimit te ujrave te ndotura dhe shitja e tij.

Mirembajtja

Mirembajtja e sistemeve te ujrave te ndotura, si dhe impjanteve te pastrimit te tyre.

24 Ne sherbim

T'u shërbeje qytetareve kudo ku ata ndodhen. Jo vetëm ne qytet, por edhe ne zonat rurale .